De Vergunning

Waarom heb ik een NIWO-vergunning nodig?

De Wet Wegvervoer Goederen schrijft voor dat als je beroepsgoederenvervoer doet, je moet beschikken over een communautaire vergunning. Deze vergunning wordt ook wel Eurovergunning of NIWO-vergunning genoemd.

Top

Hoe lang duurt een vergunningaanvraag?

De NIWO moet binnen 8 weken beslissen over je aanvraag. In de praktijk gaat het veel sneller, als je er maar voor zorgt dat je aanvraag goed is ingevuld en dat alle gevraagde documenten er bij zitten! Het snelste dat ik heb meegemaakt is 4 werkdagen na opsturen van de aanvraag!!

Top

Welke eisen stelt de NIWO ?

-          Werkelijke en duurzame (reële) vestiging in Nederland

-          Betrouwbaarheid

-          Financiële draagkracht

-          Vakbekwaamheid

Reële vestiging

Reële vestiging betekent voor de NIWO : “een vestiging met ruimte(n) waarin de documenten inzake de hoofdactiviteiten worden bewaard, met name de boekhoudkundige bescheiden, documenten inzake personeelsbeleid en gegevens over de rij- en rusttijden”.

Als de NIWO het vermoeden heeft dat je slechts een postbusfirma bent en eigenlijk in het buitenland gevestigd bent, dan zal de NIWO een onderzoek instellen.

Betrouwbaarheid

 Betrouwbaarheid toon je aan middels een “Verklaring Omtrent Gedrag”. Natuurlijke personen vragen deze aan bij de gemeente, terwijl rechtspersonen (bijvoorbeeld een B.V.) dit doen bij het Ministerie van Justitie.

 

Financiële draagkracht

 Financiële draagkracht houdt in dat het eigen vermogen (eventueel aangevuld met een achtergestelde lening of een bankgarantie) op de balans voor de eerste auto minimaal € 9.000,- moet bedragen. Voor elke volgende auto komt daar € 5.000,- bij.

Dit toon je aan door het overleggen van een (openings-)balans‚ een tussentijdse balans of de jaarcijfers, voorzien van een vermogensopstelling indien het eigen vermogen onvoldoende is.

Deze financiële stukken moeten voorzien te zijn van een verklaring, inhoudende dat de waardering van het beschikbare risicodragend vermogen is geschied volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en dat dit vermogen voldoet aan de gestelde eisen.

Deze verklaring kan worden afgegeven door een accountant of deskundige aangesloten bij:

-          De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA),

-          De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), of

-          Het Register Belastingadviseurs (waartoe het College Belastingadviseurs en de Nederlandse Federatie Belastingadviseurs behoren).

 

Vakbekwaamheid

 Vakbekwaamheid toon je aan door het overleggen van een erkend vakdiploma.

Dit vakdiploma, ook wel het ondernemersdiploma genoemd, behaal je door succesvol examen bij het CBR te doen voor de volgende modules:

-          Personeelsmanagement

-          Bedrijfsmanagement

-          Wegvervoer Goederen (nationaal)

-          Internationaal Goederenvervoer

-          Calculatie

-          Financieel Management

Dit is het diploma waar ik je voor ga opleiden!

Top

Ik heb een koeriersbedrijf, heb ik dan ook een NIWO-vergunning nodig?

Dat ligt er aan. Als je alleen maar gebruik maakt van voertuigen met een maximaal laadvermogen van minder dan 500 kg, dan heb je geen NIWO-vergunning nodig.

Top

Wat is het verschil tussen laadvermogen en Toegestane Maximum Massa (TMM)?

Laadvermogen is de hoeveelheid lading in kg die je met je voertuig maximaal mag vervoeren. Dit gewicht staat op je kenteken.

Toegestane Maximum Massa (TMM) is het rijklaar gewicht van de auto vermeerderd met het laadvermogen.

Top

Ik heb gehoord dat de Eurovergunning pas nodig is vanaf 3500 kg TMM als ik alleen internationale ritten uitvoer. Klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Nederlandse bedrijven moeten een vergunning bezitten als zij tegen betaling goederen vervoeren en daarbij voertuigen inzetten met een laadvermogen vanaf 500 kilogram. Dit staat in de Wet wegvervoer goederen. Het maakt daarbij niet uit of het om binnenlandse ritten of internationale ritten gaat.

Top

Voor internationaal vervoer binnen de Europese Unie is een Eurovergunning pas nodig boven de 3500 kg TMM. Geldt dit nu ook voor Nederland?

Nee, in Nederland moet je al een NIWO-vergunning hebben als je gebruik maakt van auto’s met een laadvermogen van meer dan 500 kg.

Top

Ik verspreid kranten, tijdschriften en/of reclamedrukwerk. Heb ik daar een Eurovergunning voor nodig?

Nee, er geldt een vrijstelling op basis van artikel 3 van de Regeling wegvervoer goederen. In artikel 3, onderdeel e, staat dat “vervoer van kranten, tijdschriften, reclamedrukwerken, verricht in een distributie- of verspreidbedrijf, mits dit bedrijf de beschikking heeft over niet meer dan een vrachtauto of over twee vrachtauto’s, mits een daarvan een aanhangwagen is, en waarbij geldt dat het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, van de vrachtauto, dan wel van de beide vrachtauto’s gezamenlijk, niet meer bedraagt dan 3500 kg” is vrijgesteld. Top

Kan ik een NIWO-vergunning van een collega huren of lenen?

Nee, absoluut niet !! Dit is een economisch delict en kost jou en je collega € 4.300,- boete (elk) Top

Kan ik mijn NIWO-vergunning verhuren of uitlenen?

Nee, absoluut niet !! Dit is een economisch delict en kost jou en je collega € 4.300,- boete (elk) Top

Kan ik vrijstelling krijgen voor het vakdiploma?

Nee, onder geen enkele voorwaarde. Top

Kan ik al een tijdelijke NIWO-vergunning krijgen terwijl ik met de opleiding bezig ben?

Ook dit is niet mogelijk. Top

Kan ik met iemand anders zijn vergunning rijden?

Nee, absoluut niet !! Dit is een economisch delict en kost jou en je collega € 4.300,- boete (elk) Top

Wat is een “gewaarmerkte kopie”?

Het origineel van de NIWO-vergunning lijst je in en hang je aan de muur. Of je stopt hem in de kluis.

Je hebt voor elke vrachtwagen waar je mee rijdt een gewaarmerkte kopie van je NIWO-vergunning nodig en die leg je in de vrachtwagen. Zo’n gewaarmerkte kopie vraag je aan bij de NIWO.

Je kunt dus niet zelf even een paar kopietjes draaien!

Top

Kan ik mij als ZZP-er verhuren als chauffeur aan een transportbedrijf?

Nee, dat is niet mogelijk. De chauffeur van de vrachtwagen van het transportbedrijf dat beroepsgoederenvervoer doet, moet in dienst zijn van dat transportbedrijf.

Top

Kan ik mij als ZZP-er verhuren als chauffeur aan een bedrijf dat eigen vervoer doet?

Dat is wel toegestaan. Top

Kan ik mij als ZZP-er verhuren als chauffeur aan een transportbedrijf dat alleen maar met auto’s met een laadvermogen tot 500 kg rijdt?

Dat is wel toegestaan. Top

Wat is het verschil tussen een eigen rijder en een ZZP-er?

De eigen rijder heeft een vrachtwagen en is vaak ook ZZP-er. Meestal wordt in dit verband met een ZZP-er iemand bedoeld die geen eigen auto heeft en zich verhuurt als chauffeur. Top

Kan ik dan als ZZP-er mezelf nooit verhuren aan een transportbedrijf?

Jawel, maar onder de volgende voorwaarden:

-          je beschikt over je eigen NIWO-vergunning;

-          de vrachtwagen waar je mee rijdt is van jou (geleased, gekocht, gehuurd, dat maakt niet uit, als hij maar van jou is en je kunt dat nog aantonen ook!)

Top

Wat is een externe vervoersmanager?

Dat is iemand die het ondernemersdiploma heeft en zijn vakbekwaamheid inbrengt in jouw bedrijf.

Top

Kan ik iemand die het vakdiploma heeft inhuren?

Ja, je kunt de vakbekwaamheid ook in laten brengen door een zogenaamde externe vervoersmanager.

Hier zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Zo mag de externe vervoersmanager

bij niet meer dan 4 vervoersbedrijven als zodanig optreden. Ook mag het totaal aantal voertuigen niet meer dan 50 zijn.

De NIWO beoordeelt de externe vervoersmanager in ieder geval aan de hand van bewijsstukken met betrekking tot:

-          de managementovereenkomst, waarin in ieder geval zijn verantwoordelijkheden als vervoersmanager worden bepaald en de taken worden omschreven die hij daadwerkelijk en op permanente wijze moet uitvoeren;

-          een redelijke beloning;

-          het aantal uren dat hij gemiddeld per week beschikbaar is voor de onderneming;

-          een in het Handelsregister ingeschreven volledige volmacht ten aanzien van de vervoersactiviteiten.

Dit is natuurlijk een oplossing. Je moet je echter afvragen hoe lang je deze situatie wil laten voortduren. Je bent immers afhankelijk van iemand anders.

Zelf het ondernemersdiploma halen is verreweg de beste optie en je bent nu aan het juiste adres om dit voor elkaar te krijgen!

Top

Mag mijn partner vervoersmanager zijn?

Ja, dat mag. Je partner mag in een eenmanszaak of vof de vakbekwaamheid inbrengen. Dus als hij of zij er zin in heeft, geen probleem!

Top

Kan ik mijzelf verhuren als ik het vakdiploma heb?

Je kunt je vakbekwaamheid ook inbrengen als externe vervoersmanager.

Hier zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Zo mag je bij niet meer dan 4 vervoersbedrijven als zodanig optreden. Ook mag het totaal aantal voertuigen niet meer dan 50 zijn.

De NIWO beoordeelt je in ieder geval aan de hand van bewijsstukken met betrekking tot:

-          de managementovereenkomst, waarin in ieder geval je verantwoordelijkheden als vervoersmanager worden bepaald en de taken worden omschreven die je daadwerkelijk en op permanente wijze moet uitvoeren;

-          een redelijke beloning;

-          het aantal uren dat je gemiddeld per week beschikbaar bent voor de onderneming;

-          een in het Handelsregister ingeschreven volledige volmacht ten aanzien van de vervoersactiviteiten.

Zorg er wel voor dat de managementovereenkomst voldoet aan de eisen die de belastingdienst stelt in verband met de wet DBA.

Top