De NIWO-vergunning

Alles over de NIWO-vergunning

Wil je een transportbedrijf beginnen of overnemen, eigen rijder worden, als zzp’er aan de slag in het wegvervoer of een koeriersbedrijf beginnen? Dan wordt je zelfstandige in het wegvervoer en ga je beroepsgoederenvervoer doen: het vervoer van goederen van derden met vrachtwagens tegen betaling.

De wet schrijft voor dat je dan moet beschikken over een communautaire vergunning. Ook wel Euro-vergunning of NIWO-vergunning genoemd.

Deze vergunning wordt verleend door de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie: NIWO. Om voor de Euro-vergunning in aanmerking te komen stelt de wet (en dus de NIWO) vier eisen:

  1. Werkelijke en duurzame (reële) vestiging in Nederland
  2. Betrouwbaarheid
  3. Financiële draagkracht
  4. Vakbekwaamheid

Wat betekent dat voor jou, als startende ondernemer, die een vergunning wil aanvragen?

1. Reële vestiging

Reële vestiging betekent voor de NIWO : “een vestiging met ruimte(n) waarin de documenten inzake de hoofdactiviteiten worden bewaard, met name de boekhoudkundige bescheiden, documenten inzake personeelsbeleid en gegevens over de rij- en rusttijden”.

In gewoon Nederlands: je bedrijf moet in Nederland een kantoor hebben op een adres met een deur en een deurbel. Of dat een kantoor in je huis is of een pand op een bedrijventerrein, dat maakt niet uit.

Als de NIWO het vermoeden heeft dat je slechts een postbusfirma bent en eigenlijk in het buitenland gevestigd bent, dan zal de NIWO een onderzoek instellen. 

2. Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid toon je aan middels een “Verklaring Omtrent Gedrag”. Natuurlijke personen vragen deze aan bij het COVOG via de gemeente of rechtstreeks via de NIWO, terwijl rechtspersonen (bijvoorbeeld een B.V.) dit rechtstreeks doen bij het COVOG, onderdeel van het Ministerie van Justitie.

In gewoon Nederlands: Als je geen illegale dingen hebt gedaan in het transport, dan zal de VOG meestal geen probleem zijn.

3. Financiële draagkracht

Financiële draagkracht houdt in dat het eigen vermogen (eventueel aangevuld met een achtergestelde lening of een bankgarantie) op de balans voor de eerste auto minimaal € 9.000,- moet bedragen. Voor elke volgende auto komt daar € 5.000,-  bij.

Dit toon je aan door het overleggen van een (openings-)balans‚ een tussentijdse balans of de jaarcijfers, voorzien van een vermogensopstelling indien het eigen vermogen onvoldoende is.

Deze financiële stukken moeten voorzien te zijn van een verklaring, inhoudende dat de waardering van het beschikbare risicodragend vermogen is geschied volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en dat dit vermogen voldoet aan de gestelde eisen.

Deze verklaring kan worden afgegeven door een accountant of deskundige aangesloten bij:

-       De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA),

-       De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), of

-       Het Register Belastingadviseurs (waartoe het College Belastingadviseurs en de Nederlandse Federatie Belastingadviseurs behoren).

In gewoon Nederlands: als je met één auto gaat rijden, dan moet je minimaal € 9000,- aan eigen geld in je onderneming gestoken hebben.

Bijvoorbeeld: je hebt een auto van € 30.000,- en in je kantoor staan een bureau met stoel en een computer van € 2.000,-. Als je dit hebt betaald met € 9.000,- eigen geld en € 23.000,- geleend geld, dan ben je in de ogen van de NIWO kredietwaardig.

4. Vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid toon je aan door het overleggen van een erkend vakdiploma.

Dit vakdiploma, ook wel het ondernemersdiploma genoemd, behaal je door succesvol examen bij het CBR te doen voor de volgende modules:

-       Personeelsmanagement

-       Bedrijfsmanagement

-       Wegvervoer Goederen 1

-     Wegvervoer Goederen 2

-       Calculatie

-       Financieel Management

In gewoon Nederlands: Je moet bij het CBR 6 examens halen. De complete opleiding voor die examens volg je, voor een vaste lage prijs, bij Transportkennis. Op je eigen tempo, op een datum die jij zelf kiest, zo vaak als je wilt, tot je al je examens behaald hebt.

Wat je ook nog wil weten over de NIWO-vergunning:

Je partner mag ook de vakbekwaamheid-examens halen

Partners die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kunnen in een eenmanszaak of hun gezamenlijke v.o.f. (de man/vrouw v.o.f.) de vakbekwaamheid inbrengen. Je hoeft niet in gemeenschap van goederen getrouwd te zijn.

Veel eigen rijders doen dit. Hun echtgenoot of echtgenote haalt het ondernemersdiploma en de rijder doet waar hij/zij goed in is: rijden!

Externe vervoersmanager voor de vakbekwaamheid

Je kunt de vakbekwaamheid ook in laten brengen door een zogenaamde externe vervoersmanager.

Hier zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Zo mag de externe vervoersmanager bij niet meer dan 4 vervoersbedrijven als zodanig optreden. Ook mag het totaal aantal voertuigen niet meer dan 50 zijn.

De NIWO beoordeelt de externe vervoersmanager in ieder geval aan de hand van bewijsstukken met betrekking tot:

-       de managementovereenkomst, waarin in ieder geval zijn verantwoordelijkheden als vervoersmanager worden bepaald en de taken worden omschreven die hij daadwerkelijk en op permanente wijze moet uitvoeren;

-       een redelijke beloning;

-       het aantal uren dat hij gemiddeld per week beschikbaar is voor de onderneming;

-       een in het Handelsregister ingeschreven volledige volmacht ten aanzien van de vervoersactiviteiten.

Dit is natuurlijk een oplossing. Je moet je echter afvragen hoe lang je deze situatie wil laten voortduren. Je bent immers afhankelijk van iemand anders en ook hier hangt een prijskaartje aan. Als je serieus bent over het ondernemerschap dan kan je het beste zelf het ondernemersdiploma halen. 

Wanneer ben je ZZP-er in het wegvervoer

Rijden als ZZP-er met je eigen vrachtwagen

Een chauffeur die voor een transportbedrijf beroepsgoederenvervoer doet, moet rijden in zijn eigen vrachtauto. Heeft hij die niet dan mag hij niet rijden als ZZP-er.

Dus wil je als ZZP-er rijden voor een transportbedrijf, dan moet:

-       je een eigen NIWO-vergunning hebben;

-       de vrachtauto waar je mee rijdt van jou zijn. Dat kun je bewijzen met een huurcontract, een leaseovereenkomst of een bewijs van eigendom;

-       je een gewaarmerkte kopie van je vergunning in je vrachtauto hebben liggen.

Rijden als ZZP-er zonder eigen vrachtwagen

Het is wel mogelijk jezelf als ZZP-er te verhuren als je niet over een eigen vrachtauto beschikt als het eigen vervoer betreft.

Bijvoorbeeld: een zand- en grindhandel brengt met eigen vrachtwagens producten naar klanten. Dit is eigen vervoer, de producten zijn van de zand- en grinthandel.

Jouw vergunning moet van jou zijn

Een vergunning van iemand anders inhuren is absoluut verboden!

Jouw vergunning verhuren mag dus ook niet. De boete is voor jou, èn voor degene aan wie je jouw vergunning uitleent, bijzonder hoog (€ 4.300,- per persoon)