De examens

De examens worden afgenomen door het CBR.
Dit kan dagelijks op verschillende locaties in Nederland. Je kan in principe binnen 10 dagen reserveren mits er voldoende plek beschikbaar is.

Alle examens worden digitaal, via de computer, afgenomen. Dit betekent dat je onmiddelijk na afloop weet of je geslaagd bent of niet.

Je kunt de computerexamens reserveren via Mijn CBR (mijn.cbr.nl). Ook kun je hier je reservering wijzigen of raadplegen.
Inloggen doe je met je Digid. Je kunt datum, tijd en locatie zelf kiezen. Tip: extra tijd kost een klein beetje, aan te raden voor Calculatie en Financieel Management. 

Hoe zien de examens er uit?

Het examen Personeelsmanagement bestaat uit 30 vragen. Hiervan moet je er minimaal 19 goed hebben. Je hebt hier 60 minuten de tijd voor.
De onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

 • Wetgeving (sociale wetgeving, nascholing, uitvoerende instanties)
 • Arbeids- en rijtijdenwet
 • De tachograaf
 • De CAO Beroepsgoederenvervoer
 • Organisatiestructuren
 • Personeelsplanning
 • Leidinggeven

Tijdens het examen krijg je de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit Vervoer digitaal ter beschikking. In deze naslagwerken mag je tijdens het examen zoeken naar antwoorden. De CAO voor het beroepsgoederenvervoer wordt ook verstrekt.

Dit examen kost € 150,80


Het examen Bedrijfsmanagement bestaat uit 30 vragen. Hiervan moet je er minimaal 19 goed hebben. Je hebt hier 60 minuten de tijd voor.
De onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

 • Het stichten van een onderneming
 • Verzekeringen
 • Zekerheidsrechten (hypotheekrecht, pandrecht)
 • Faillissementsrecht
 • Beveiliging
 • Belastingen (BTW, loon- en inkomstenbelasting)
 • Marketing

Tijdens dit examen mag je geen naslagwerken gebruiken.

Dit examen kost € 150,80


Het examen Wegvervoer Goederen 1 bestaat uit 30 vragen. Hiervan moet je er minimaal 20 goed hebben. Je hebt hier 60 minuten de tijd voor.
De onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

 • Organisaties in het wegvervoer
 • Wet- en regelgeving (Wet Wegvervoer Goederen, AVC, CMR)
 • Ritmachtigingen en CEMT-vergunningen
 • Heffingen (tol) en documenten

Tijdens het examen krijg je de Wet en de Regeling Wegvervoer, de Regeling Voertuigen, de Algemene Vervoerscondities en CMR-verdrag en de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO digitaal ter beschikking. In deze naslagwerken mag je tijdens het examen zoeken naar antwoorden. Tevens wordt Landendocumentatie ter beschikking gesteld.

Dit examen kost € 150,80


Het examen Wegvervoer Goederen 2 bestaat uit 30 vragen. Hiervan moet je er minimaal 20 goed hebben. Je hebt hier 60 minuten de tijd voor.
De onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

 • Deelmarkten (ADR, afvalstoffenvervoer, veevervoer, geconditioneerd vervoer)
 • Planning
 • Voertuigmanagement (Voertuigtechniek, Regeling Voertuigen)
 • Laden en lossen (ladingzekering en aslasten berekenen)

Tijdens het examen krijg je de Wet en de Regeling Wegvervoer, de Regeling Voertuigen, de Algemene Vervoerscondities en CMR-verdrag en de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO digitaal ter beschikking. In deze naslagwerken mag je tijdens het examen zoeken naar antwoorden. Tevens wordt Landendocumentatie ter beschikking gesteld.

Dit examen kost € 150,80


Het examen Calculatie bestaat uit 20 vragen waarbij veel gerekend moet worden. Het examen duurt 90 minuten. Je krijgt een rekenmachine ter beschikking. Ook dit examen wordt digitaal afgenomen zodat je onmiddelijk na afloop de uitslag krijgt. 

De onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

 • Vaste en variabele voertuigkosten (11 vragen)
 • Loonkosten (3 vragen)
 • Totale kosten inclusief winst (3 vragen)
 • Diversen zoals bijv. beladingsgraad of kiezen tussen koop of lease (3 vragen)

Dit examen kost € 176,-


Het examen Financieel Management bestaat uit 20 theorievragen, 12 zogenaamde sleepvragen en 1 invulvraag. Het examen duurt 90 minuten. Je krijgt een rekenmachine ter beschikking. Het examen wordt digitaal afgenomen. Grote voordeel is dat je de uitslag onmiddelijk krijgt! Ook kun je op alle CBR-locaties examen doen.

De onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

 • dubbel boekhouden
 • de balans
 • opstellen van een kolommenbalans
 • beoordelen van een jaarrekening
 • financiële kengetallen (solvabiliteit en dergelijke)
 • belasting en financiering

Dit examen kost € 176,-